Abonare newsletter:

 
 
   

Instalarea tinerilor fermieri - Masura 112

 

Măsura 112 - “Instalarea tinerilor fermieri"

Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de înfiintare si/sau preluare prin transfer de proprietate si/sau arenda/concesionare a unei exploatatii agricole între 6-40 UDE, pentru prima data în calitate de conducator (sef) de exploatatie.  

Beneficiarii eligibili 

  - fermierii în vîrsta de pâna la 40 de ani (neîmpliniti la data depunerii Cererii de finantare), persoane fizice sau juridice care practica în principal activitati agricole.  

Beneficiarii pot fi:- persoana fizica, - persoana fizica înregistrata si autorizata, - întreprizatori titulari ai unei întreprinderi individuale, - membri ai unei întreprinderi familiale, - societate cu raspundere limitata – SRL 

Conditii in care se poate solicita finantarea: 

Solicitantul

are calificare in domeniul agricol – absolvent de liceu sau de şcoală profesională/şcoală de arte şi meserii în domeniul agricol, veterinar şi economic cu profil agricol; sau detine cursuri de calificare si formare profesionala in domeniul agricol, sau studii superioare in domeniul agricol 

Exploatatia agricola

  • are o dimensiune economica cuprinsa între 6 si 40 UDE; Pentru o ferma/exploatatie agricola de 6 UDE se va primi sprijin financiar de 10.000 eur. Sprijinul poate merge pana la 25.000 eur pentru o ferma de 14 UDE. Pentru ferme/exploatatii agricole intre 14 si 40 UDE sprijinul ramane de 25.000 eur
  • este înregistrata în Registrul fermelor sau Registrul agricol.

 Modalitatea de plata 

Sprijinul de instalare va fi acordat în doua transe de plata:

·        Prima transa se va acorda la data aprobarii de catre APDRP a solicitarii pentru acordarea sprijinului si este de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare;

·        A doua transa, de 40% din valoarea sprijinului pentru instalare se va acorda daca Beneficiarul va demonstra ca dimensiunea fermei este de peste 10 UDE si a crescut cu minim 4 UDE de la data aprobarii deciziei individuale de acordare a sprijinului, dar nu mai tarziu de 3 ani 

!!!!!!!!

Tinerii fermieri trebuie sa restituie întreaga suma primita daca îsi înceteaza activitatea agricola mai devreme de trei ani de la data depunerii solicitarii de plata pentru cea de a doua transa.

Cel puţin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformităţii cu standardele comunitare, modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei  

!!!!!!!! 

STRUCTURA PRODUCŢIEI VEGETALE SI CALCULUL UDE 

Coeficientul de calcul (UDE/ha), în funcţie de structura culturilor:

(pentru a afla UDE total se înmulţeşte nr. de ha cu coeficientul corespunzător culturii şi se însumează pt. fiecare cultură în parte, daca se cultivă mai multe culturi)

1 Grau comun si spelt - 0,282 Secara  - 0,0843 Orz - 0,2464 Ovaz  - 0,0855 Porumb boabe - 0,2136 Alte cereale - 0,0857 Mazare, fasole de camp si lupini dulci - 0,2878 Linte, naut si mazariche - 0,1959 Alte culturi proteice recoltate uscate - 0,19510 Cartofi - 1,17411 Sfecla de zahar - 0,54712 Radacini furajere si napi - 0,48613 Tutun - 1,22814 Hamei - 0,41715 Legume proaspete, pepeni,capsuni-camp - 2,25716 Legume proaspete, pepeni,capsuni-spatii protejate 17,4817 Ciuperci - 17,518 Plante furajere - pajisti temporare - 0,16819 Plante furajere-alte furajere verzi-total - 0,17820 Plante furajere-alte furajere verzi-porumb verde - 0,325     21 Plante furajere-alte furajere verzi - 0,12822 Rapita - 0,17523 Floarea soarelui - 0,17324 Soia - 0,21325 In pentru ulei - 0,14426 Alte culturi oleaginoase - 0,14427 In - 0,35728 Canepa - 0,37529 Alte culturi textile - 0,3130 Zarzavat de gradina - 0,8531 Fanete permanente si pasuni - 0,0532 Plantatii de pomi si arbusti fructiferi - 2,12533 Plantatii de pomi fructiferi- nuci 0,8134 Vita de vie - soiuri nobile pentru vin - 1,74935 Vita de vie - alte soiuri pentru vin - 1,37436 Vita de vie - struguri de masa - 1,86737 Pepiniere - 1,13338 Alte culturi permanente - 1,30639 Flori si plante ornamentale - in camp - 64,33740 Flori, plante ornam. - in spatii protejate - 94,33 

 STRUCTURA PRODUCTIEI ZOOTEHNICE SI CALCUL UDE 

Coeficientul de calcul (UDE/cap animal), în funcţie de structura efectivelor de animale:

(pentru a afla UDE total se înmulţeşte coeficientul corespunzător speciei cu nr. de animale şi se însumează pt. fiecare efectiv în parte, dacă există mai multe categorii de efective) 

1 Ecvidee (cai, maagari, catari, etc) - 0,0712 Bovine sub 1 an - total - 0,0613 Bovine sub 2 ani - masculi - 0,0954 Bovine sub 2 ani - femele - 0,0695 Bovine de 2 ani si mai mari - masculi - 0,0896 Juninci, 2 ani si mai mari - 0,1147 Vaci de lapte - 0,2618 Bovine 2 ani si mai mari-alte categorii de bovine - 0,0289 Oi - femele pentru reproducere - 0,00810 Oi - alte categorii - 0,00811 Capre - femele pentru reproducere - 0,03312 Capre - alte categorii - 0,01113 Porci - Purcelusi sub 20 kg - 0,05714 Scroafe pentru reproducere peste 50 kg - 0,24315 Porci - alte categorii - 0,1416 Pasari, broileiri - 100 capete - 0,4517 Gaini outoare - 100 capete - 0,59618 Curcani - 100 capete - 0,57619 Rate - 100 capete - 0,32820 Gaste - 100 capete - 0,87821 Alte pasari - 100 capete - 0,21322 Iepuri (femele pentru reproducere) - 0,00123 Stupi - 0,083

UDE total ferma = UDE DIN PRODUCTIA VEGETALA + UDE DIN PRODUCTIA ZOOTEHNICA 

Acte necesare 

a) Documente solicitate pentru terenul agricol:

 - document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului sau

Tabel centralizator – emis de Primarie, semnat de persoanele autorizate conform legii, continând sumarul contractelor de arendare (incheiate pe o perioada de minim 5 ani valabile la data depunerii cereri de finantare) cu suprafetele luate în arenda pe categorii de folosinta, perioada de arendare

Contractul de concesiune va fi insotit de adresa emisa de concedent care contine:situatia privind respectarea clauzelor contractuale, daca este in graficul de realizare a investitiilor prevazute in contract si alte clauze.

-         pentru suprafetele egale sau mai mari de1hectar -  Extras din Registrul Fermelor,

 -         pentru suprafete mai mici de 1 hectar – extras din Registrul Agricol emis de Primariile locale 

b) Documente solicitate pentru imobille (cladirile si terenurile)

 Actul de proprietate asupra imobilului (cladirile si terenurile)sau

Documentul care atesta dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe care este amplasata cladirea, sau alt document încheiat la notariat, care sa certifice dreptul de folosinta (contract de concesionare, contract de închiriere, contract de comodat) valabil pe o perioada de minim 5 ani . Si, dupa caz, 

c) Documente solicitate pentru animale, pasari si familii de albine: 

Extras din Registrul Exploatatiei emis de DSVSA din care sa reiasa inregistrarea animalelor.Document eliberat de la Primaria comunei pe raza careia îsi desfasoara activitatea ferma agricola de semi-subzistenta cu profil de apicultura. 

d) Alte documente 

Copie dupa diploma de studii:- liceu/ scoala profesionala/ scoala de arte si meserii în domeniul agricol, veterinar si economiccu profil agricol/- liceu (altul decat cel cu profil agricol) insotit de : certificat de calificare in domeniul agricol sauinsotit de certificat de absolvire a unui curs de formare de minim 150 ore în domeniul agricol. 

Cazier fiscal

Cazier judiciar

Declaratii pe proprie raspundere

Certificat constatator de la Registrul Comertului

Copie

Carte identitate 

Daca este cazul

Document care atesta ca solicitantul este înregistrat într-o forma asociativa